Αντοχή των ρολογιών στο νερό

Ανθεκτικό στο νερό

30M
100πόδια
3 ATM
3 BAR

50M
160πόδια
5 ATM
5 BAR

100M
300πόδια
10 ATM
10 BAR

150M
500πόδια
15 ATM
15 BAR

200M
660πόδια
20 ATM
20 BAR

1000M
3300πόδια
100 ATM
100 BAR

Τυχαία επαφή με νερό
(πλύσιμο αυτοκινήτων, βροχή)

Κολύμβηση στην επιφάνεια της θαλασσας

Κολύμβηση και κολύμβηση με αναπνευστήρα

Καταδύσεις αναψυχής

Επαγγελματική κατάδυση με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή

ISO 2281

ISO 6425

 

Αντοχή στο νερό: 30 M/3ATM

Τα ρολόγια με την ένδειξη 30 M/3ATM ανθεκτικά στο νερό είναι σχεδιασμένα για τυχαία επαφή με νερό (πλύσιμο αυτοκινήτου, βροχή). Η ένδειξη 30 M/3ATM αναφέρεται στη βαθμολογία αντοχής στο νερό που ορίζεται από το πρότυπο ISO 2281. Οι έλεγχοι που γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO περιλαμβάνουν αλλαγές στη θερμοκρασία, το βάθος και την πίεση (νερό, αέρας) για ποικίλες διάρκειες, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά τη διάρκεια του χειρισμού των μηχανικών εξαρτημάτων του ρολογιού.

 

Αντοχή στο νερό: 50 M/5ATM

Τα ρολόγια με βαθμό αντοχής στο νερό 50 M/5ATM προορίζονται για περιστασιακή επαφή με το νερό (πλύσιμο αυτοκινήτων, βροχή) και κολύμπι στην επιφάνεια χωρίς καταδύσεις. Το 50 M/5ATM υποδηλώνει το επίπεδο αντοχής στο νερό που ορίζεται από το πρότυπο  ISO 2281.  Οι έλεγχοι που γίνονται σύμφωνα  με το πρότυπο ISO περιλαμβάνουν αλλαγές στη θερμοκρασία, το βάθος και την πίεση (νερό, αέρας) για διάφορες διάρκειες, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά τη διάρκεια χειρισμού των μηχανικών εξαρτημάτων του ρολογιού.

 

Αντοχή στο νερό: 100 M/10 ATM

Τα ρολόγια με την ένδειξη 100 M/10 ATM ανθεκτικά στο νερό είναι κατάλληλα για κολύμπι και κολύμβηση με αναπνευστήρα, με εξαίρεση τις καταδύσεις. Το 100 M/10 ATM δηλώνει το επίπεδο αντοχής στο νερό που που ορίζεται από το πρότυπο ISO 6425. Οι έλεγχοι που γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο  ISO συνίστανται σε εναλλαγή θερμοκρασιών, βάθους και πιέσεων (νερό, αέρας) για διαφορετικούς χρόνους, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά τη διάρκεια του χειρισμού των μηχανικών εξαρτημάτων του ρολογιού.